M.Murat Naki

İyi Huylu Meme Değişiklikleri Ve Hastalıkları

Memenin iyi huylu değişiklikleri nelerdir?Bir meme kitlesi ya da duyarlılığının nedeni, patolojik tanı belirlen­meden, söylenemez. İyi huylu değişiklikleri kötü huylulardan ayırmakta, öy­kü önemlidir....

M.Murat Naki

Meme Kanseri

Meme kanserinin nedeni nedir?Meme kanserinin ana nedeni bilinmiyor. Meme kanserinin gelişmesin­de riskleri arttıran birçok faktör vardır. Bunlar arasında ileri yaş, pro­liferatif meme hastalıkları, di...

M.Murat Naki

Anormal Vajinal Kanama

Normal düzenli vajinal kanama nasıl oluşur?Düzenli kanama düzenli yumurtlamanın sonucudur. Adet döngüsü; birçok kadında önceden tahmin edilebilirdir ki, onlar yıllar boyu belli bir karakteristik kanam...

M.Murat Naki

Yumurtalık Kisti Nedir?

Yumurtalık kistleri yumurtalığın içinde ya da yüzeyindeki sıvı ile dolu keselerdir. Ço­ğu yumurtalık kisti fizyolojiktir ve genellikle belirtisiz seyreder. En sık görülen fizyolojik kistler folliküler...

M.Murat Naki

Folliküler Kistler

Folliküler Kist Nedir ve Neden Oluşur?Folliküler kist yumurtalık dokusunda bulunan fizyolojik bir yumurtalık kistidir. Yumurtalık yüzeyinde bir köpük gibi görünen, berrak ya da saman sarısı renginde s...

M.Murat Naki

Korpus Luteum Kistleri

Korpus Luteum Kisti Nedir?Normal bir folliküler kist yumurtalık follikülü açığa çıkardığında sonuçta olu­şan yapıya korpus luteum kisti denir. Çoğu korpus luteum kisti kendi­liğinden kaybolur. Bazen k...

M.Murat Naki

Teka Lutein Kistleri

Teka Lutein Kisti Nedir ve Neden Oluşur?Teka lutein kistleri yumurtalıkları ılımlıdan çok büyüğe kadar büyüten fizyolojik yumurtalık kistleridir. Genellikle yumurtalıkların hormonlar tarafından çok uy...

M.Murat Naki

Luteoma

Luteoma Nedir ve Neden Oluşurlar?Luteomalar gebelikte yumurtalıktaki bazı hücrelerin sık görülen aşırı büyümesidir .Teka lutein kistlerine benzer bir durumdur. Luteoma ge­belik hormonlarına yumurtalık...

M.Murat Naki

Seröz Kistadenoma

Seröz Kistadenoma Nedir?Seröz kistadenoma tüm yaşlarda yumurtalıkların en sık iyi huylu tümö­rüdür. Fizyolojik kistlerdekinin aksine, bu tümörler kötü huylu dönüş­üm potansiyeline sahiptirler. %15 kad...

M.Murat Naki

Müsinöz Kistadenomalar

Müsinöz Kistadenoma Nedir ve Neden Oluşur?Müsinöz kistadenomalar yapışkan, kalın jelatin bir materyalle dolu­durlar. Seröz kistadenomalara benzer şekilde müsinöz tümörler epitel hücrelerinin (çölemik ...

M.Murat Naki

Endometrioma - Yumurtalık Kisti

Endometriomalar, rahim iç duvarına benzer tipte bezlerin bulunabildiği iyi huylu, bir yumurtalık kistidir. Bu hastalarda genellikle karın içinin diğer bölgelerinde de endometriozis denen benzer hastal...

M.Murat Naki

Brenner Hücreli Tümör

BRENNER HÜCRELİ TÜMÖRYumurtalığın en sık görülen iyi huylu içi dokuyla dolu (kistik olmayan) tümörüdür. Son yıllara kadar iyi huylu bir tümör olduğu düşünülmekteydi. Son yıllarda kötü huylu Brenner tü...

M.Murat Naki

Fibroma - Yumurtalık Tümörü, Yumurtalık Kisti

Fibroma, yumurtalıkta nodüller şeklinde ortaya çıkan bir içi dolu iyi huylu tümördür. Di­ğer birçok içi dolu yumurtalık tümörünün aksine fibroma hormon üretimiyle ilişkili değildir. Bazı olgularda, ki...

M.Murat Naki

İyi Huylu Kistik Teratom - Yumurtalık Tümörü

İyi huylu kistik teratom yumurtalığın germ hücrelerinden gelişen yavaş büyüyen bir tümördür. Teratomun boyutları birkaç milimetreden 25 cm çapa ka­dar değişebilir. Çoğu teratom 10 cm'den küçüktür ve t...

M.Murat Naki

Struma Ovarii - Yumurtalık Kisti

Struma Ovarii Nedir ve Neden oluşur?Struma ovarii tiroid dokusunun diğer elemanlardan fazla geliştiği ve baskın doku olduğu bir teratomdur. Yumurtalıkta tiroid dokusunun tümör benzeri büyümesidir, %2-...

M.Murat Naki

Kötü Huylu Teratom

Diğer bir deyişle olgunlaşmamış teratomlar olarak bilinen bu kistler grade 1, 2 veya 3 olarak sınıflandırılırlar. Bu tümörlerin içi sıklıkla doludur, ara­da kistik alanlar içerebilir ve patolojik olar...

M.Murat Naki

Seröz Kistadenokarsinoma

Seröz kistadenokarsinoma yumurtalığın en sık görülen kötü huylu tümörüdür. Kadınlarda görülen kanserlerin yaklaşık %6'sını oluşturmaktadır. Bu­nunla birlikte, geç tanı konması ve yüksek risk grupların...

M.Murat Naki

Granüloza Hücreli Tümörler

Granüloza Hücreli Tümörler Nedir ve Neden Ortaya Çıkmaktadır?Granüloza Hücreli tümörler östrojen üreten tümör­lerdir. Büyük çoğunluğu iyi huyludur. Granüloza hücreli tümörlerin oluşumunda spesifik bir...

M.Murat Naki

Rahim Kanseri (Endometrial Kanser)

Endometrial Kanserin Sıklığı Nedir?Rahim kanseri en sık görülen jinekolojik kanserdir. Amerika Birleşik Devletleri’nde her yıl yaklaşık 40.000 kadın rahim kan­seri tanısı alır ve yine her yıl için 700...

M.Murat Naki

Yumurtalık Kanseri (Over Kanseri)

Yumurtalık Kanserinin Sıklığı Ne Kadardır?Yumurtalıkta gelişen iyi ve kötü huylu tümöral kitleler kadınların %5 ila 7'sinde görülmektedir. A.B.D’de aşağı yukarı her 70 kadından birinde hayatları boyun...

M.Murat Naki

Yumurtalık Kanserinin Sıklığı Ne Kadardır?

Yumurtalıkta gelişen iyi ve kötü huylu tümöral kitleler kadınların %5 ila 7'sinde görülmektedir. A.B.D’de aşağı yukarı her 70 kadından birinde hayatları boyunca yumurtalık kanseri ortaya çıkmaktadır. ...

M.Murat Naki

Hangi Belirtiler Yumurtalık Kanseri İle ilişkilidir?

Yumurtalık kanserinin başlangıcı sinsidir, tanı esnasında yumurtalıklara sınırlı has­talık varlığı yalnızca %25 olgudadır. Belli belirsiz olmakla birlikte karında rahatsızlık ve şişkinlik, hazımsızlık...

M.Murat Naki

Yumurtalık Kitleleri Nasıl Değerlendirilir?

İlgili belirtilerin ve daha önce belirtilen risk faktörlerinin sorgulan­masını içeren bir hikaye alınır ve genel fizik muayene yapılır. Yumurtalık kanseri ile ilgili genel fizik muayene bulguları, akc...

M.Murat Naki

Şüpheli Yumurtalık Kitleleri Nasıl Yönetilir?

Tıbbi olarak sağlıklı, şüpheli yumurtalık kitlesi olan hastalarda ameliyatla değerlendirme yapmak gereklidir. Kabul edilebilir büyüklükteki kitlelerde (genel­likle 8-10 cm ve daha küçük), karın içinde...

M.Murat Naki

Rahim Kanseri Olma Olasılığı ?

Rahim kanseri en sık görülen jinekolojik kanserdir. Amerika Birleşik Devletleri’nde her yıl yaklaşık 40.000 kadın rahim kan­seri tanısı alır ve yine her yıl için 7000'den fazla kadının ölümünden sorum...

M.Murat Naki

Rahim Kanseri İçin Dikkat Edilmesi Gerekenler

Rahim kanserlerinin büyük çoğunluğu rahim iç yüzünü örten endometrium denen tabakanın kalınlaşması ve takiben kanser gelişimine yol açan rahimin aşırı miktarda östrojen ile uyarılması sonrası oluşmakt...

M.Murat Naki

Rahim Kanserinin Belirtiler Nelerdir?

Rahim kanseri olan menopoz sonrası kadınların %90'ı vajinal kanama ile doktora başvurur. Ancak, menopoz sonrası kanama ile başvu­ran hastaların %15'inde endometrial kanser tespit edilir. Vajina ve rah...

M.Murat Naki

Rahim Kanserli Hastalar Nasıl Tedavi Edilir?

Rahim kanserli hastaların büyük çoğunluğu klinik olarak rahime sınırlı hastalık ile başvururlar. Fizik muayene, tam kan sayımı ve biyokimyayı içeren rutin kan tetkikleri ve akciğer filmi ameliyat önce...

M.Murat Naki

Adet Görememe (Amenore)

Amenore, son 6 ayda adet görülmemesi olarak tanımlanmaktadır. Ancak 3 adet döngüsü kadar süre boyunca adet görülmemesi halinde değerlendirme yapılması önerilebilir.Amenore primer ve sekonder olmak üze...

M.Murat Naki

Primer Amenore

Primer amenore, 14 yaşına gelen ve sekonder seks karakterleri geliş­memiş olan veya sekonder seks karakterlerine bakılmaksızın 16 yaşı­na gelen bir kızın hiç adet görmemiş olması olarak tanımlanmaktad...

M.Murat Naki

Sekonder Amenore

Sekonder amenore, daha önce en az bir kez normal adet gören bir kadının 6 aydan uzun süre ile adet görmemesi olarak tanımlanır.Nedenleri nelerdir?Sekonder amenorenin en sık nedeni gebeliktir ve değerl...

M.Murat Naki

Vajinal Akıntı

NORMAL VAJİNAL AKINTI NEDİR?Vajinal akıntı fizyolojik bir olaydır. Fizyolojik akıntı rahim ağzının sümüksü salgısı, doku hücreleri, bakteri, su ve elektrolitlerden olu­şur. Akıntının nitelik ve miktar...

M.Murat Naki

Bakteriyel Vajinosiz(BV)

BV Nasıl Tanımlanır?BV, normal vajen ortamındaki bakterilerde azalma (ör: laktobasil) ve anaerob orga­nizmalarda artma ile tanımlanır. Bakteriyel vajinozis için bazı risk faktörleri nelerdir?BV i...

M.Murat Naki

Kıllanma Artışı (Hirsutism)

Hirsutism nedir?Hirsutism erkekler için normal ama kadınlar için anormal olan alanlar­da yumuşak, renksiz olan vellus kıllarının kalın, pigmentli terminal kıllara değişimidir. Vellus kılları avuç içi ...

M.Murat Naki

Kronik Alt Karın Ağrısı (Kronik Pelvik Ağrı)

Kronik Pelvik Ağrı Nedir?Kronik pelvik ağrı (KPA) rutin jinekolojik muayenelerde kadınların en sık yakınmalarından biridir. Çoğunlukla kasık bölgesinde, göbek dü­zeyinin altındaki karın duvarında ve/v...

M.Murat Naki

Ürolojik Kökenli Kronik Pelvik Ağrı Nedenleri ?

En Sık Ürolojik Kökenli Kronik Pelvik Ağrı Nedenleri Nelerdir?KPA ve boşaltım sistemi ile ilişkili durumlardan söz ederken tipik olarak idrar kesesinin enfeksiyonları - iltihabi olayları ile alt boşal...

M.Murat Naki

KPA izleminde genel kurallar nelerdir?

KPA İzleminde Genel Kurallar Nelerdir?KPA hastası olan bir kadında diğer sorunların da gelişebileceğini ve rutin sağlık taramalarına ve önleyici tedbirlere gereksinim duyabilece­ği asla unutulmamalıdı...

M.Murat Naki

Anormal Pap Smear

PAP SMEAR NEDİR?Pap smear, 1940'larda George Papanicolaou tarafından geliştirilen, rahim ağzından spatula ve/veya fırça ile kazıma ile alınan hücrelerin tek hücre görünümü temelinde değerlendirilmesi ...

M.Murat Naki

Miyom (Leiomyoma Uteri)

Miyomlar tek bir düz kas hücresinden köken alarak gelişir. Miyomlar, genellikle fibroid olarak da anılırlar, yalnız fibroid terimi terminolojik olarak yanlış bir adlandırmadır. Çünkü tümör düz kas hüc...

M.Murat Naki

Erken ve Geç Ergenlik (Puberte)

Erken ErgenlikErken ergenlik tanısı ne zaman konulur ve bakılması gereken belirtiler nelerdir?Ergenlik, çocukluk ve yetişkin dönem arasındaki biyolojik geçiş dönemidir. Normal ergenliğin zamanlaması v...

M.Murat Naki

Bebek Hareketlerinin Azalmasının Nedenleri Nelerdir?

Koordineli bebek hareketleri gebeliğin 7. haftasında başlamasına rağ­men anneler tarafından çoğunlukla 20-22. gebelik haftasına kadar anlaşılamamaktadır. Bebekte doğuma doğru uyku periyotları ortaya ç...

M.Murat Naki

Anormal Doğum Eylemi

Anormal Doğum Eyleminin TanımıAnormal doğum eylemi veya distosi, belirli bir zaman sürecinde bebeğin doğum kanalında ilerleme sağlayamadığı durumu ifade eder. Birçok faktör, doğum eyleminin herhangi b...

M.Murat Naki

Erken Doğum Eylemi

Erken Doğum Eylemi Nedir?Erken eylem son adet tarihinin (SAT) ilk gününe göre 20 ile 37. gebelik haftaları arasında meydana gelen ve rahim ağzında değişiklik ve/veya bebeğin doğum yoluna doğru inmesi ...

M.Murat Naki

Doğum Öncesi Bakım (Prenatal Bakım)

GEBELİK ÖNCESİ BAKIMGebelik öncesi bakıma teşvik genel iyi edici yaklaşım sağlık alışkanlıklarına göre niçin daha önemlidir?Kadınların çoğu, ilaçların, tedavilerin, genetik öykünün ve bes­lenmenin üre...

M.Murat Naki

Normal Gebelik Fizyolojisi

Normal gebelik fizyolojisi gebe olmayan bir kadının fizyolojisinden ol­dukça farklıdır. Normal gebeliklerin ve önceden var olan veya yeni or­taya çıkan tıbbi problemlerle komplike olmuş gebeliklerin u...

M.Murat Naki

Çoğul Gebelikler

Çoğul Gebelikler Ne Sıklıkta Görülür?Dünyada toplam çoğul gebelik sıklığı yükselmektedir. Bu kısmen tüp bebek tedavilerine ulaşılabilmesine ve ka­dınların çocuk doğurmalarını ertelemelerine bağlıdır. ...

M.Murat Naki

Gebelik Kanamaları

İlk Üç ay Vajinal Kanamalar Hangi Sıklıkta Oluşur ve En Sık Nedenleri Nelerdir?Gebeliğin ilk üç ayı boyunca gebelerin %30'unda vajinal kanama görülür. En sık neden kendiliğinden düşük olmasıdır. Bu ha...

M.Murat Naki

Bebek Hareketlerinin Azalması

Bebek Hareketlerinin Azalmasının Nedenleri Nelerdir?Koordineli bebek hareketleri gebeliğin 7. haftasında başlamasına rağ­men anneler tarafından çoğunlukla 20-22. gebelik haftasına kadar anlaşılamamakt...

M.Murat Naki

Gebelikte Su Gelmesi (Erken Membran Rüptürü)

Erken membran rüptürü nasıl tanımlanır?Erken membran rüptürü (EMR) gebelik kesesini oluşturan zarların doğum eylemi başla­madan önce yırtılması olarak tanımlanır. Membran rüptürü 37. gebe­lik haftasın...

M.Murat Naki

Dış Gebelik (Ektopik Gebelik)

Dış gebelik; gebeliğin rahim içi dışında herhangi bir yerde yerleşmesidir. Dış gebeliklerin yaklaşık %95’i tüpler­de meydana gelmektedir. Dış gebelikler nadiren yumurtalıklar, rahim ağzı ve karın boşl...

M.Murat Naki

Kısırlık (İnfertilite) Değerlendirilmesi

Kısırlık TanımıBir yıl süre ile korunmasız cinsel ilişkilere rağmen gebelik elde edile­memiş olması kısırlık olarak tanımlanmaktadır. Yaygın ve önemli bir sağlık sorunudur. Dünyada gebelik hedefleyen ...

M.Murat Naki

İdrar Kaçırma (Üriner İnkontians)

İDRAR KAÇIRMA NASIL TANIMLANIR?İdrar kaçırma, objektif olarak gösterilebilen istemsiz idrar kaçırma olarak tanımlanır. 65 yaşındaki kadınların %15 ile 30'unu, evde hem­şirelik bakımı alanların ise %50...

M.Murat Naki

İdrar Kaçırma Tipleri, Nedenleri ve Tedavi Şekli?

Gerçek stres tipinde idrar kaçırmaGerçek stres tipinde idrar kaçırmada aktivite ve ıkınma sonrası ani olarak az miktarda idrar kaçağı olur. İdrar kaçırmanın en yaygın tipidir.Nedenleriİstirahatte idra...

M.Murat Naki

İdrar kaçırmada Anatomik Defektler

İdrar borusu veya çevresindeki problemler idrar kaçırmaya neden olabilmek­tedir. İdrar borusuyla vajina arasında bağlantı oluşturan fistüller vajinadan devamlı idrar kaçağıyla sonuçlanmaktadır. Fistül...