M.Murat Naki

İyi Huylu Meme Değişiklikleri Ve Hastalıkları

Memenin iyi huylu değişiklikleri nelerdir?

Bir meme kitlesi ya da duyarlılığının nedeni, patolojik tanı belirlen­meden, söylenemez. İyi huylu değişiklikleri kötü huylulardan ayırmakta, öy­kü önemlidir. Memenin fibrokistik değişiklikleri, inflamasyonu (yangı), fibroadenomu ve hiperplastik değişiklikleri içine alan çok sayıda deği­şiklikleri vardır.

Meme inflamasyonuna (yangı) neden olan nedir?

Akut meme iltihabı, emzirmeye bağlı meme başı yarık ya da çatla­ğı olanlarda, erken doğum sonrası haftalarda görülür. Bakteriler yarık ya da çat­laklı deriden geçerek, sonrasında enfeksiyonları ortaya çıkarır.

Meme başı apsesi, sigara içmeyle oluşan kanser yapıcı maddelerin etkisine bağlı süt kanalı değişiklikleri ile ilişkili bir meme iltihabı tipidir. Emzirmeyle ile ilişkili değildir.

Yeni bir meme travması tanımlayan bir kişi, meme yağ dokusu harabiyetine bağlı yangı reksiyonundan yakınabilir. Doğum yapmış kadınlarda 40'lı 50'li yaşlarda görülen meme kanal genişlemeleri daha az anlaşılmıştır, an­cak genişlemiş kanallarda ve meme iltihabında olan akıntı birikmesi gö­rünümüyle benzerlik göstermektedir. Tüberkü­loz ve sarkoidoz gibi hastalıklara zemin hazırlayan sağlık durumların­da da meme iltihabı görülmektedir.

Memenin fibroadenomu ve fibrokistik değişiklikleri nedir?

Memenin fibrokistik değişikliği 21 yaşının altındaki her 10 kadından birinde görülür fakat, menopozdan sonra daha yaygındır. Bir normal variant (farklılık) olarak kabul edilir, bir hastalık değildir. Oysa fibro­adenoma, meme gelişiminde anormal hücre büyümesi sürecidir. Kadın memesinin en sık iyi huylu tümörüdür. 

Memenin iyi huylu proliferatif hastalıkları nelerdir?

Memenin iyi huylu ve kötü huylu hastalık sınırının ortasında olan meme hastalıkları sını­fıdır. Epiteliyal hiperplazi, sklerozan adenosis ve küçük duktal papillomlar farklılaşma derecelerine göre belirgin kansere kadar ilerle­me olasılığı yüksek olan patolojik tanılardır. Diğer bazı doku tümörleri -lipoma gibi- (yağ bezesi) iyi huylu olabilirler ya da kötü huylu olabilirler. Lipomlar memenin en sık görülen non-epitelyal lezyonudur.

İyi huylu görünen hangi durumlarda biopsi yapılmalıdır?

Memenin proliferatif hastalıklarında biopsinin yeri vardır. Eğer tüm lezyon çıkarıldıysa, bu işlem tanısal olduğu kadar tedavi de edicidir. Biopsi ayrıca nedeni açıklanamayan ya da tedaviye yanıt vermeyen meme lezyonlarında yapılmalıdır.