M.Murat Naki

Yumurtalık Kisti Nedir?

Yumurtalık kistleri yumurtalığın içinde ya da yüzeyindeki sıvı ile dolu keselerdir. Ço­ğu yumurtalık kisti fizyolojiktir ve genellikle belirtisiz seyreder. En sık görülen fizyolojik kistler folliküler, korpus luteum, teka lutein ve ge­belik luteomasıdır. Fizyolojik yumurtalık kistlerinin çoğu birkaç ay içinde tedavisiz kaybolur. Bu fizyolojik kistler gerçek bir tümörlü oluşum değil, normal fizyolojik sürecin patolojik varyasyonlarıdır.

Fizyolojik yumurtalık kisti, kişinin günlük aktivitesini etkileyen ağrıya ne­den olduğunda belirgin hale gelir. Yumurtalık kisti çatlaması ya da kendi üzerine dönmesi ani karın ya da kasık ağrısına neden olur. Diğer zamanlarda yumurtalık kistleri kasıklarda kitle, cinsel ilişki sırasında ağrı, adetle ilgili bozukluklar, meme has­sasiyeti ya da bulantıya neden olabilir. Yumurtalık kistinin ayırıcı tanısında hikaye ve fizik muayene önemli yer tutar. Ancak kesin tanı için sıklık­la cerrahi patoloji gereklidir.

Üreme çağındaki kadınlarda yumurtalık kistlerinin %75'i kendiliğinden gerile­yen fizyolojik kistlerdir. Daha az sıklıkta yumurtalık kistleri fizyolojik olmayan tipte ya da gerçekten yumurtalıkta tümör olabilir. Fizyolojik olmayan yumurtalık tü­mörlerinin yalnızca çok küçük bir yüzdesi yumurtalık kanseri ol­maktadır. İyi huylu yumurtalık kistleri embriyolojik hücre dizileri ya da patolojileri ile ayırt edilebilir. Kötü huylu yumurtalık kistleri, iyi huylu yumurtalık kistleri gibi sınıflanmaktadır. Yumurtalık tü­mörlerinin ayırıcı tanısı geniştir ve yumurtalık dışı tümörleri de içermelidir.