M.Murat Naki

Seröz Kistadenoma

Seröz Kistadenoma Nedir?

Seröz kistadenoma tüm yaşlarda yumurtalıkların en sık iyi huylu tümö­rüdür. Fizyolojik kistlerdekinin aksine, bu tümörler kötü huylu dönüş­üm potansiyeline sahiptirler. %15 kadarı iki taraflıdır. Kistlerin ortalama boyutları 5 ila 10 cm arasında değişmektedir. Tek odacıklı veya çok odacıklı olabilirler. Genellikle kanla karışık saman rengi sıvı içerir.

Seröz Kistadenomalar Neden Oluşurlar ve Kimleri Etkilerler?

Seröz kistadenomalar yumurtalığın bazı hücrelerinin anormal gelişiminden kaynaklanırlar. Asıl hücre grubu belirsizdir. Seröz kistadenomalı kadınların birçoğu 20 ila 50 yaşlar arşındaki gruptur. Se­röz kistadenomalar tüm yaşlarda ortaya çıkabilir fakat en az 70 yaş üzeri kadınlarda görülür. Menopozal kadınlarda görülen en sık yumurtalık kistidir.

Seröz Kistadenomalar Nasıl Saptanır?

Seröz kistadenomaların birçoğunun özel belirtisi yoktur. Bunun­la beraber, hastalar kistik kitle ve karında şişlik ile başvura­bilirler. Kistleri görmek için ultrasonografi kullanılır. MR iyi huylu kistleri kötü huylulardan ayırmada yardımcı olabi­lir. Kan CA-125 seviyeleri menopozal yaşta kötü huylu olma olasılığının belirlenmesinde yardımcı olabilir.

Seröz Kistadenoma Nasıl Yönetilir?

Fizyolojik kistlerde tartışıldığının aksine, seröz kistadenoma kendiliğinden ortadan kakmaz. Altı ila sekiz haftada ortadan kalkmayan 5 ila 7 cm’den büyük tüm kitleler için kötü huylu olma olasılığı düşü­nülmelidir. Ultrasonografi, MR ve kan CA-125 düzeyleri yardımcı ola­bilecek ameliyat öncesi testlerdir. Bununla beraber bu tümörlerin yaklaşık üçte birine yakınının kötü huylu olma olasılığından dolayı cerrahi patoloji doğru tanı için gereklidir.

Küçük tümörler için laparoskopik cerrahi mümkünken, büyük tü­mörler için laparotomi gerekmektedir. Kist veya etkilenmiş yumurtalık ameliyat sırasında patoloji değerlendirmesi için gönderilmelidir. Kötü huylu tümörler onkolojik evreleme yapılarak yönetilmelidir. Yumurtalık kitleleri enjektörle dışarıdan boşaltılmaz çünkü kist sıvısı tanıda yardımcı olmada düşük etkilidir ve kötü huylu yumurtalık kist sıvısının dağılımı kanserin evresini ilerletecektir.