Brenner Hücreli Tümör

BRENNER HÜCRELİ TÜMÖR

Yumurtalığın en sık görülen iyi huylu içi dokuyla dolu (kistik olmayan) tümörüdür. Son yıllara kadar iyi huylu bir tümör olduğu düşünülmekteydi. Son yıllarda kötü huylu Brenner tümörleri yayınları çoğalmıştır. Brenner tümörleri sıklıkla seröz ya da müsinöz kistadenomaların içinde tesadüfen bulunur ve genellik­le patolojik çalışma sırasında tesadüfen rastlanacak kadar küçüktür. Çoğu iyi huylu ve tek taraflıdır. Bazı tümörler 8 cm'ye ulaşabilir ve muayenede saptanabilir.

Kimlerde Görülür?

Brenner tümörü genellikle 40-60 yaşındaki kadın­larda oluşur.

Nasıl Yönetilir?

Tüm kistik olmayan yumurtalık tümörleri gibi Brenner tümörleri tedavi ve kanser değerlendirilmesi için çıkartılmalıdır.