Fibroma - Yumurtalık Tümörü, Yumurtalık Kisti

Fibroma, yumurtalıkta nodüller şeklinde ortaya çıkan bir içi dolu iyi huylu tümördür. Di­ğer birçok içi dolu yumurtalık tümörünün aksine fibroma hormon üretimiyle ilişkili değildir. Bazı olgularda, kitleyle ilişkili akciğerlerde su toplanması ve karın içinde sıvı birikmesi bulunur. Bu klinik bulguların gruplanması Meigs sendromu olarak bilinir. Bu sendromun sebebi belli değildir. Meigs sendromu Brenner ve Krukenberg tümörleriyle ilişkili olabilir. 

Neden Oluşur ve Kimlerde Görülür?

Fibromalar iğsi hücre demetlerinden oluşur. Kesin nedeni belli değildir. Tekomaların aksine bu tümörler hormon üretmez. Sıklıkla 40-60 yaşındaki kadınlarda görülse de tüm yaşları etkiler. Has­taların %10'undan azı 30 yaş ve altındadır. 

Nasıl Saptanır?

Fibromalar Meigs sendromuyla birlikte ge­lişebilir. Diğer, içi dolu yumurtalık tümörlerine benzer şekilde büyük fibromalar muayene ya da ultrasonografiyle saptanabilir. Küçük fibromalar bir sendromla ilişkili olmadıkça ya da cerrahi örneklemede rastlantısal olarak bulunmadıkça fark edilmeyebilir. 

Nasıl Yönetilir?

Tercih edilen tedavi cerrahidir. Fibromaların çıkartılması Meigs sendromundaki karın içi ve akciğerdeki sıvıları çözer.