Dış Gebelik (Ektopik Gebelik)

Dış gebelik; gebeliğin rahim içi dışında herhangi bir yerde yerleşmesidir. Dış gebeliklerin yaklaşık %95’i tüpler­de meydana gelmektedir. Dış gebelikler nadiren yumurtalıklar, rahim ağzı ve karın boşluğunda yerleşebilmektedir.

Amerika Birleşik Devletleri’nde son 25 yılda dış gebeliklerin sıklığı altı kat artmıştır. Dış gebelikler; tüm gebeliklerin yaklaşık %2'si olmasına karşın gebeliğe bağlı ölümlerin ise %9'unu oluşturmaktadır. Bu artışın hastalığın sıklığından mı yoksa tanı yöntemlerindeki ge­lişmelere mi bağlı olduğu belli değildir.

Dış gebeliğin sebebi nedir?

Tüplerde hasar olması: Enfeksiyonlar ve bazı karın içi hastalıklar tüplerde hasar oluşmasına neden olmaktadır.

Doğum kontrolü için kullanılan araçlar: Kullanılan rahim içi araçlar (RİA) dış ge­belik sıklığında artışla ilişkilendirilmiştir.

Önceki tüp operasyonları: Tüplerin bağlanması veya tüplerin yeniden açılmasını içeren herhangi bir yöntemle tüplerde yapılan bir cer­rahi girişim dış gebelik riskini arttırabilir.

Doğum kontrol haplarının kullanımı: Sadece progesteron içeren doğum kontrol haplarını kullanan olgularla yapılan bazı çalışmalarda dış gebelik riskinin arttığı gösterilmiştir.

Kürtajlar: Birden çok yapılan kürtajların dış ge­belik riskini arttırabildiği açık değildir. Enfeksiyonlar ve kürtaj yöntemlerinden sonra tüpte oluşan belirgin zararlar se­bep olabilir.

Yardımcı Üreme Teknikleri (YÜT): Tüp bebek (IVF) veya diğer Yardımcı Üreme Tekniklerinin uygulanmasına bağlı olarak dış gebelik riskinde de artış olmuştur. Bu tekniklerin kullanıl­dığı olgularda yaklaşık %4 dış gebelik görüldüğü bildirilmiştir.

Doğumsal / sonradan gelişen anomaliler: Tüplerde ve rahimdeki anomaliler dölütün rahim içine uygun taşınmasını önleyerek dış gebelik riskini arttırabilir.

Dış gebelikle ilgili diğer risk faktörleri nelerdir?

Diğer risk faktörleri ise önceki dış gebelik öyküsü, ge­çirilmiş karın içi operasyonlar, önceki apendisit, sigara içmek, tekrar­layan düşük öykü­sünün olması şeklindedir.

Dış gebeliğin en çok görülen belirtileri nelerdir?

Ağrı

Kanama

Adet görmeme

Diğer belirtileri ise baş dönmesini de içeren gebelik belirtileridir.

En genel fizik muayene bulguları nelerdir?

Dış gebelik olgularının yaklaşık %75-90'ında kasıkta hassasi­yet tanımlanan en klasik fizik muayene bulgusudur. Diğer klasik bul­gular kasıkta ele gelen kitle, yaygın karın hassasiyeti, rahimde büyüme ve tansiyon değişikliklerinden oluşur.

Dış gebeliğin ilaç tedavisi için tercihler nelerdir?

Dış gebeliğin ilaçla tedavisi bazı durumlarda mümkündür.

Dış gebeliklerin tedavisi için ne gibi cerrahi girişimler vardır?

Cerrahi girişim operatörün cerrahi yetenek düzeyine, cerrahi gereçle­rin varlığına, hastalığın klinik durumunun acilliğine göre ya kapalı veya açık cerrahi şeklinde yapılmalıdır. Aşağıdaki seçenekleri içer­melidir:

Tüpün açılarak dış gebeliğin temizlenmesi

Tüpün bir kısmının çıkarılması

Tüpün tamamının çıkarılması

Dış gebeliklerdeki cerrahi girişimlerin komplikasyonları nelerdir?

Bütün cerrahilerin doğasında enfeksiyon, kanama, çevre organlarda yaralanma, yara komplikasyonları, ameliyat sonrası ve anesteziden kay­naklanan çeşitli riskler vardır. Bu risklere ek olarak dış gebelikler ne­deniyle tüpün tamamının çıkarılması uygulanan olgularda, potansiyel olarak üreme fonksiyonlarında azalma olur.