M.Murat Naki

Struma Ovarii - Yumurtalık Kisti

Struma Ovarii Nedir ve Neden oluşur?

Struma ovarii tiroid dokusunun diğer elemanlardan fazla geliştiği ve baskın doku olduğu bir teratomdur. Yumurtalıkta tiroid dokusunun tümör benzeri büyümesidir, %2-3'ü tek taraflıdır ve çapları 10 cm'den azdır. Bazen akciğerde su toplanması ve karın içi sıvı birikimi bulunabilir.

Kimde Görülür?

50'li-60'lı yıllarda görülmesi daha olasıdır ve ergenlikten önce nadiren görülür. Struma ovariili hastaların yalnızca %8'i klinik tiroid hormonu yüksekliği gösterir. %25-33 hastada ilişkili ve belirgin tiroid fonksiyon anomalisi vardır.

Nasıl Saptanır?

Çoğu, ameliyatla çıkartılmış kitlenin patolojik incelemesinde ya da ultrasonografi ile bulunur. Hastalar genellikle ağrı, basınç ve düzensiz adet belirtileriyle doktora başvururlar. Boyutu ve yerine göre kitle muayenede hissedilebilir. Hastaların yaklaşık %15'i tiroid bezinde büyüme gösterir.

Nasıl Yönetilir?

Tercih edilen tedavi şekli ameliyattır. Struma ovariili kadınla­rın %5'inden azında, yumurtalık ya da tiroid bezinden kaynaklanan artmış tiroid hormonu üretimine bağlı tiroid krizi gelişebilir.