Kötü Huylu Teratom

Diğer bir deyişle olgunlaşmamış teratomlar olarak bilinen bu kistler grade 1, 2 veya 3 olarak sınıflandırılırlar. Bu tümörlerin içi sıklıkla doludur, ara­da kistik alanlar içerebilir ve patolojik olarak olgunlaşmamış veya embriyonik görünen doku içerir. Çoğunluğu tek taraflıdır.

Nasıl Saptanır?

Hastalar karında ağrı veya büyüme ile başvurabilirler. X ray görüntüleme kalsiyum içeren (diş gibi) yumuşak doku kitlesini gösterebilir. Ultrasonografi, duvar komponentleri (saç, yağ), akustik gölge (kalsiyum, diş) ve yağ/sıvı seviyeleri gösteren kitleyi göstere­bilir. BT görüntüleme yağ/sıvı seviyelenmesi ve kalsifikasyon/kemikleşme (diş, kemik) gösteren yumuşak dokuyu gösterebilir. MR sıvı/sıvı seviyelerini ve yağ yapılarını gösterebilir.

Nasıl Yönetilir?

Cerrahi ve kemoterapi tedavi seçenekleridir ve evreye göre tercih edi­lirler. Doğurganlık sıklıkla genç hastalarda rahim ve karşı yumurtalık ko­runarak devamlılığı sağlanır. Beş-yıllık yaşam oranları tümör grade ve evresine bağlı olarak 60 ila %90 arasındadır.