M.Murat Naki

Seröz Kistadenokarsinoma

Seröz kistadenokarsinoma yumurtalığın en sık görülen kötü huylu tümörüdür. Kadınlarda görülen kanserlerin yaklaşık %6'sını oluşturmaktadır. Bu­nunla birlikte, geç tanı konması ve yüksek risk gruplarının belirlene­memesi nedeniyle kadınlardaki kanser ölümlerinin %50'sini meydana getirmektedir. Olguların üçte ikisi iki taraflıdır. Erken dönem belirtileri çok siliktir. Hastalığın daha ileri aşamalarında karında şişlikle birlikte sıvı birikimi ve ağrı yakınmaları ortaya çıkmaktadır. Seröz kistadenokarsinoma 20-75 üstü yaş gruplarını tutabilmektedir. 5.-7 onyıllarda en sık görülmekte olup 40 yaşından önce nadirdirler.

Bu Tümörler Nasıl Saptanır?

Seröz Kistadenokarsinomalar rutin muayenede nadiren teşhis edilmek­tedir. Erken belirtiler silik ve belirsiz olabilir. Sindirim sistemine ait sıkın­tı, şişkinlik ve hafif karın ağrısı sık görülmekte iken karın şişliği ile birlikte sıvı birikimi ve daha şiddetli ağrı geç dönemde ortaya çık­maktadır.

Bu Tümörler Nasıl Yönetilir?

Seröz kistadenokarsinoma şüphesi bulunan hastaların jinekolog onkoloğa refere edilmesi yararlı olacaktır. Tümörün cerrahi olarak çıka­rılmasını takiben kemoterapi en doğru tedavi şeklidir.