M.Murat Naki

Yumurtalık Kanserinin Gelişmesiyle İlgili Olan Faktörler Nelerdir?

Üreme, davranışsal ve genetik faktörlerin kansere dönüşümü etkiledikleri görülmektedir. Primer üreme ile ilgili risk faktörü doğum yapmamış olmaktır. Tek bir doğumla sonuçlanan gebelik bile yumurtalık kanseri gelişme riskini %40 ve ta­kip eden diğer gebelikler de gebelik başına %15 azaltmaktadır. Kısırlık, genel toplum ile karşılaştırıldığında yumurtalık kanseri gelişme riskini ikiye katla­maktadır. Uzun dönem doğum kontrol hapı kullanımı yumurtalık kanseri riskini yumurtalık kanseri gelişimi için genetik bir yatkınlık olsa bile %50 azaltmaktadır.

Bütün çalışmalarda olmasa da bazı çalışmalarda yumurtalık kanserinin gelişmesinde etkili olduğu kabul edilen davranışsal faktörler yüksek yağlı diyet, şişmanlık ve genital bölgeye talk maruziyetidir. Son zamanlardaki çalışmalar menopozda östrojen kullanımının yüksek risk ile ilgili oldu­ğunu göstermektedir. İlginç olarak, rahimin alınmış olması veya tüplerin bağlanmış olması her ikisi de %40'lara varan risk azalması ile birliktedir.

Kalıtsal mutasyonlar bütün yumurtalık kanserlerinin %10'unda saptan­maktadır. BRCA 1 ve 2 mutasyonları yaşam boyu yumurtalık kanseri gelişme riskini %40'tan fazla oranlarda artırmaktadır. Bu genler henüz tanım­lanmamış diğer yüksek riskli genlerle birlikte genetik meme/yumurtalık kanseri ailesel sendromlarının %90'ında saptanmaktadır. Bu yüksek riskli genetik mutasyonlardan birisine sahip olan çocuk doğurmuş 35 yaş üstü kadınlarda tüplerin ve yumurtalıkların koruyucu olarak çıkarılması önerilmektedir.