M.Murat Naki

Rahim Kanserli Hastalar Nasıl Tedavi Edilir?

Rahim kanserli hastaların büyük çoğunluğu klinik olarak rahime sınırlı hastalık ile başvururlar. Fizik muayene, tam kan sayımı ve biyokimyayı içeren rutin kan tetkikleri ve akciğer filmi ameliyat öncesi gereklidir.

Rahim alınması, iki taraflı tüpler ve yumurtalıkların alınması, karın içi yıkantı sıvısı alınması ve karın boşluğunun dikkatli değerlendirilmesi birçok rahim kanserinin tedavisinin başlıca dayanağıdır. Erken evre kabul edilen olgularda, iyi gidişli olan tipte lenf bezi çıkarılması yapılmasa da, bir çok otorite cerrahi­ye giden hastalarda lenf bezlerinin çıkarılmasını önermekte­dir. Rahim alınması sonrası ameliyat sırasında patolojiye gönderme uygulaması hastalığın değerlen­dirilmesi için tercih edilen tekniktir. Hastalığın rahim dışına yayılımı için riskli hastalarda aort damarının etrafındaki lenf bezlerinin çıkarılması da gerekmektedir. Yakın zamanlardaki yayınlar laparoskopinin rahim kanse­rinin cerrahi tedavisinde başarılı bir şekilde kullanılabileceğini ortaya koymuşlardır. Tüm bu sayılan ameliyatlar laparoskopik ya da robotik cerrahi yöntemiyle de yapılmaktadır.

Hangi Durumlarda Hastanın İlk Tedavisi Cerrahi Olmayabilir?

İlerlemiş evre hastalıkta tedavi kişiselleştirilir ve hormonal tedavi veya kemoterapi ile başlanabilir. Cerrahi için uygun olmayan klinik olarak rahimde sınırlı hastalığı olan hastalarda radyoterapi önerilmektedir. Ayrıca çocuk yapma arzusunun olduğu erken evre hastalık durumunda hor­monal tedavi de kullanılabilir. Yanıttan emin olmak için yakın takip gereklidir.

Tip 2 Kanserli Hastalar Tip 1 Kanserlilere Göre Farklı mı Tedavi Edilir?

Tip 2 kanserler tip 1 kanserlere göre daha agresif kabul edilir ve daha kötü gidişata sahiptirler, tip 2 kanserli her olguya kemoterapi verilir.

Tekrarlama Riski İçin Hastalar Nasıl Takip Edilir?

Nükslerin %80'i tanı sonrası ilk üç yıl içerisinde ortaya çıkmakta­dır. Nüksler hastalığın evresine ve ek tedavi verilip verilmemesine bağlı olarak değişir. Radyasyon tedavisi almayan erken evreli hastalarda görülen nükslerin büyük çoğunluğu vajinada ve genital bölgede ortaya çıkmaktadır. Daha uzak bölgelerdeki nüksler akciğer, karın içi, uzak lenf bezleri, kara­ciğer, beyin ve kemikte görülebilir.

Fizik muayene ilk iki yılda üç ayda bir yapılır. Her şey yolunda giderse muayeneler sonraki üç yılda altı ayda bir yapılır. Pap smear her vizitte yapılır, ileri hastalıklı hastalar sıklıkla CA-125 düzeyleri ile takip edilir. Başka bir gereklilik yoksa rutin Bilgisayarlı Tomografi taraması ve akciğer filmi önerilmez.