İdrar Kaçırma (Üriner İnkontians)

İDRAR KAÇIRMA NASIL TANIMLANIR?

İdrar kaçırma, objektif olarak gösterilebilen istemsiz idrar kaçırma olarak tanımlanır. 65 yaşındaki kadınların %15 ile 30'unu, evde hem­şirelik bakımı alanların ise %50'sini etkiler. İdrar kaçırma kadınla­rın sosyal, klinik ve psikolojik iyilik hali üzerine anlamlı bir etkiye sahip­tir. Farklı idrar kaçırma tipleri var olup bunlar; gerçek stres tipi idrar kaçırma, yetişememe, taşma tipi idrar kaçırma, karmaşık tip idrar kaçırma ve idrar yollarının anatomik bozukluklarından kaynaklanan idrar kaçırmadır.

İDRAR KAÇIRMAYA ZEMİN HAZIRLAYAN FAKTÖRLER VE DURUMLAR NELERDİR?

Yaşlılık, menopoz, doğum, sigara içimi, jinekolojik cerrahi, nörolojik, sindirim sistemi hastalıkları, akciğer hastalıkları, mesleki ve çevresel faktörler ve ilaçları içeren çok sayıda faktör idrar kaçırmaya katkıda bulunur. İdrar yolları enfeksiyonları, mesane yabancı cisimleri ve tümörleri de kaçırmaya neden olabilmektedir ve ekarte edilmelidir, ilaçlar idrar kaçırmaya neden olabileceği gibi şiddetlendirebilir de, eğer müm­künse kesilmelidir.

İDRAR NORMALDE NASIL KONTROL EDİLİR?

Kadınlarda idrar kaçırmanın gerçek oluşumunu anlayabilmek için kadın alt idrar yolları belirtilerinin anatomi ve fizyolojisini an­lamak gereklidir. Detrusör kası mesane kaslarını meydana getiren düz kasların ince bir ağıdır. İdrar borusu, destekli bir yapıdır ve kasılmalar sırasında yukarı doğru yer değiştirmektedir. Östrojen idrar borusunun damar yapısının düzenli sağlanmasında önemli bir rol oynamakta ve idrar borusunda kısalmayı ve küçülmeyi önlemektedir. Bazı sinir lifleri me­sane boynu ve idrar borusunun kasılmasını sağlamaktadır. Bazı lifler ise idrar borusunun gevşemesine neden olmaktadır.