M.Murat Naki

Kronik Pelvik Ağrının Jinekolojik Olmayan Nedenleri ?

Kronik Pelvik Ağrının En Sık Jinekolojik Olmayan Nedenleri Nelerdir?

KPA'yı daha iyi anlayabilmek için, klinisyen klinik başvurunun psikososyal modelini kavrayabilmelidir. KPA genel jinekolojik prati­ğin en sık rastlanan yakınmasıdır ama hastaların ancak %30'u bu amaçla doktora başvurur. Sıklıkla boşaltım ve sindirim sistemi kökenli ağrılar KPA'nın sırasıyla %31 ve %38'ini oluşturmaktadır. Diğer ne­denler kas-iskelet sistemi, nörolojik ve psikolojik olabilir. Ek olarak dep­resyon, tedirginlik ile fiziksel ve cinsel istismar da göz önünde bulun­durulmalıdır

Kronik Pelvik Ağrının En Sık Jinekolojik Nedenleri Nelerdir?

Aşağıda kabul edilmiş KPA tanılarıyla işlikli du­rumlar belirtilmiştir:

 • Endometriosis
 • Jinekolojik Kanserler
 • Yumurtalıklardan kaynaklanan durumlar
 • Pelvik bölgede kan göllenmesi
 • Jinekolojik organların sarkması
 • Enfeksiyonlar
 • Tüberküloz (Jinekolojik organlarda verem)
 • Karın içi yapışıklıklar
 • Miyomlar
 • Rahim ağzı kanalının darlığı
 • Rahim veya rahim ağzındaki polipler
 • Spiral
 • Yumurtlama ağrısı