KPA izleminde genel kurallar nelerdir?

KPA İzleminde Genel Kurallar Nelerdir?

KPA hastası olan bir kadında diğer sorunların da gelişebileceğini ve rutin sağlık taramalarına ve önleyici tedbirlere gereksinim duyabilece­ği asla unutulmamalıdır. KPA hastası kadınlar toplumun geri kalanına gö­re akut ve ciddi hastalıklar geliştirme bakımından farklı değildir. KPA izleminde şunlar yapılabilir:

  • Tolerans gösterme: Hiçbir şey saçma, önemsiz, imkansız olarak nitelen­dirilip yok sayılmamalıdır.
  • Dinleme: Hastaların öyküsü doğrudan bizler tarafından gerekli ortam sağlanır.
  • Açık fikirli davranılmalıdır.
  • Sadece bir jinekolog, anestezist, nörolog, fizik tedavi uzmanı veya gastroenterolog olunmamalıdır.
  • Tüm sistemler gözden geçirilmelidir.
  • Bir ağrı değerlendirmesi yapılmalıdır.
  • Ağrının ve rahatsızlığın tam yeri saptanmalıdır.
  • Ağrıyı uyandıracak bir sistematik ve medikal girişimde bulunulmalıdır.

 

KAYNAKLAR

  1. American College of Obstetricians and Gynecologists. Clinical Management Guidelines for OBGYN. ACOG Practice Bulletin, Number 51, March 2004. Stenchever M, Droegmueller W, Herbst A, Mishell D. (eds). Comprehensive Gynecology, Fourth Edition. St. Louis: Mosby, 2001.

- See more at: http://www.davincijinekoloji.com/icerik_detay.php?id=20&kpa-izleminde-genel-kurallar-nelerdir#sthash.heIRvCBE.dpuf