M.Murat Naki

Bebek Hareketlerinin Azalmasının Nedenleri Nelerdir?

Koordineli bebek hareketleri gebeliğin 7. haftasında başlamasına rağ­men anneler tarafından çoğunlukla 20-22. gebelik haftasına kadar anlaşılamamaktadır. Bebekte doğuma doğru uyku periyotları ortaya çıkar ve bebek hareketleri periyodlar halinde gerçekleşir. Bebek hareketleri, kalp hızı ve kas tonusu, oksijensiz kalmaya duyarlı ol­duğu için hasta bebek hareketlerinin azaldığını belirttiğinde bebeğin eşiyle anne arasında dolaşım yetersizliği olasılığı veya bebek kayıp endişesi nedeni ile en kısa za­manda değerlendirilmelidir.

Her muayenede rutin olarak hastalara bebek hareketleri so­rulmalıdır. Hastaların yaklaşık %7'si gebelikleri sırasında bebek hareketle­rinin azaldığını belirtirler. Bebek hareketlerinin azalmasının nedenleri bebeğin eşiyle anne arasında dolaşım yetersizliği, amnion sıvı hacminin azalması ve uyku/ uyanıklık paternindeki değişiklikleri kapsamaktadır. Eşin ayrılması ve kordon problemleri gibi olaylar ani olarak ortaya çıkar ve ön­ceden saptanamayabilir. Bu nedenle bu durumlarda bebek hareketlerin azaldığı fark edilinceye kadar çoğu kez bebek kaybı gerçekleşmiş olur.