Anormal Bir Test Sonucunda Ne Yapılmalı ve Ne Sıklıkla Bu Testler Uygulanmalıdır?

Sadece bebek hareketlerinin azaldığı durumlar, doğrulayıcı testlerle araştırıl­mayı gerektirebilir. Bununla birlikte, klinik değerlendirme ve hastanın durumundaki herhangi bir değişiklik ek testlerin yapılmasına neden olabilir. Açıkçası son testten sonra geçen süreye bakılmaksızın bebek ha­reketlerinde ani bir azalma varsa hasta mutlaka değerlendirilmelidir. Riskli durumlarda bebek hareketleri normal bile ol­sa doğum öncesi testler haftalık veya haftada 2 kez yapılmalıdır. 

 KAYNAKLAR

  1. American College of Obstetrics and Gynecologists. Antepartum bebek sur­veillance. Practice Bulletin No. 9, October 1999.
  2. Cunningham FG, Grant NF, Leveno KJ, et al. Antepartum assessment. In Cunningham FG, Grant NF, et al (Eds). Williams Obstetrics, Twenty- first Edition. New York: McGraw-Hill, 2001:1095-1110.