M.Murat Naki

Çoğul Gebelikler

Çoğul Gebelikler Ne Sıklıkta Görülür?

Dünyada toplam çoğul gebelik sıklığı yükselmektedir. Bu kısmen tüp bebek tedavilerine ulaşılabilmesine ve ka­dınların çocuk doğurmalarını ertelemelerine bağlıdır. Günümüzde tüm doğumların %3'ü çoğuldur. 21 yaşından daha genç kadınlarda ikizler 1000 canlı doğumda 3 oranında görülürken bu oran 35-40 yaş arasındaki kadınlarda 14/1000'e çıkmaktadır. Tüp bebek etkisi göz ardı edildiğinde ikizlere 90 doğumda bir rastlanmaktadır. Tüm ikizlerin yarısı tüp bebek ile gebe kalmışlardır.

Anne İçin Riskler Nelerdir?

Çoğul gebelikle ilişkili en sık rastlanılan risk erken doğumdur. Erken doğumla ilişkili yenidoğan problemlerine ek olarak anneyle ilgili sorunlara da neden olabilir. Diğer komplikasyonlar içinde eşin önde gelmesi, bulantı-kusmanın şiddetli olması, gebelik zehirlenmesi, eşin erken ayrılması, kansızlık, suyun artması, müdahaleli doğum, doğum sonrası kanama ve rahimde gevşeklik sayılabilir. Ayrıca bu hastaların gebelikte şeker hastalığı geliştirme riskleri de artmıştır.

Bebekler İçin Riskler Nelerdir?

Tekil gebeliklerle kıyaslandığında ikizlerde kayıp üç ila altı kat daha fazladır. kayıpların en sık sebebi çoğul gebeliklerin %50 'sini etki­leyen erken doğumdur. Yine hastalıklar da artmıştır. Her ek bebek için beklenen gebelik süresi 4 hafta kadar azalmaktadır, ikizlerde tekil gebeliklerle kıyaslandığında beyin hasarı 4 kat artmıştır ki bu oran üçüzlerde daha da fazladır (17 kat).

Doğum sonrası da yenidoğanların, yenidoğan yoğun bakım ihtiyacı daha fazla olmakta ve hastanede daha uzun süre kalma eğilimi göstermektedirler. Hemen hemen tüm dördüzler yoğun bakım ihtiya­cı duymakta ve ortalama 60 gün hastanede kalmaktadırlar. Diğer komplikasyonlar içinde doğumsal anomaliler, doğum travması, oksijensiz kalma, kordon dolanmasına bağlı rahim içinde oksijensiz ve/veya ölüm, gelişme geriliği, suyun fazla olması ve spontan düşükler sayılabilir.

İkiz Eşlerinden Biri Ölürse Ne Olur?

İçerde bir veya her iki ikiz eşinin ölümü görülebilir. Ölümden hemen sonra erken doğum riski daha yüksek­tir.

Ne Zaman Çoğul Gebelikten Şüphelenilmelidir?

Belirli klinik bulgular doktoru çoğul gebelik olasılığına karşı uyarma­lıdır. Bunlar, gebelik yaşına göre belirgin olarak daha büyük rahim boyutu, normal gebelik belirtilerinin abartılı olmasıdır.

Çoğul Gebelik Tanısı Nasıl Konabilir?

Çoğul gebeliğin kesin tanısı genellikle ultrasonografi ile konulur. Vajinal yaklaşımla dör­düncü gebelik haftası kadar erken doğru sonuç alınabilir.

Tedavi

Önerilen Doğum Öncesi Bakım Nedir?

Çoğul gebelik taşıyan bir kadının doğum öncesi bakımı çok yönlüdür ve de­neyimli bir doktor tarafından yapılmalıdır, dengeli bir diyet kuv­vetle önerilmelidir. Kalori alımı 300kcal/gün arttırılmalı ve folik asit desteği günde 1 mg olarak yapılmalıdır, multivitamin ve mineral deste­ği de yine önemlidir, ikiz gebelikte kansızlığın önlenmesi ve kontrol edilmesi için demir alımı arttırılmalıdır. Günlük 60 mg demir desteği önerilmektedir.

Hastalar erken doğum işaretlerine yönelik eğitilmelidirler ve her ne kadar mutlak yatak istirahatinin yararları tartışmalıysa da genellik­le 24-26. haftadan sonra aktivite kısıtlamasına gidilir. Hastalar sık kan basıncı ölçümleri ve idrarda protein değerlendirilmesiyle kontrol edilmelidirler. Bebeklerin gelişimi 20 haftadan sonra her 4 haftada bir yapılan se­ri ultrasonlarla değerlendirilmelidir. Bunlarda doğumsal ano­malilerin sık görülmesinden dolayı genellikle genetik danışmanlık ve testler görüşülmelidir.

Çoğul Gebelik Azaltılması Nedir?

Çoğul gebelik azaltılması yüksek sayıdaki çoğul gebeliklerde kalan bebek(ler)in sonuçlarını iyileştirmek için uygulanabilir. İşlem­den sonraki toplam gebelik kaybı oranı %11'dir

KAYNAKLAR

  1. ACOG Practice Bulletin. Multiple gestation: Complicated twin, triplet, and high-order multifetal pregnancy. Obstet and Gynecol 2004;104:869-883.
  2. Chitkara U, Berkowitz R. In Gabbe SG, Neibyl JR, Simpson JL (eds.). Obstetrics: Normal and Problem Pregnancies. Fourth Edition. New York: Churchill Livingstone 2002:827-867.
  3. Cleary-Goldman J, Morgan MA, Robinson JN, D'Alton ME, Shulkin J. Multi­ple pregnancy: Knowledge and practice patterns of obstetricians and gynecologists. Obstet Gynecol 2004;104:234-237.