Jinekolojik Onkoloji

Seröz Kistadenokarsinoma

Seröz Kistadenokarsinoma

Seröz kistadenokarsinoma yumurtalığın en sık görülen kötü huylu tümörüdür. Kadınlarda görülen kanserlerin yaklaşık %6'sını oluşturmaktadır. Bu­nunla birlikte, geç tanı konması ve yüksek risk gruplarının belirlene­memesi nedeniyle kadınlardaki kanser ölümlerinin %50'sini meydana getirmektedir. Olguların üçte ikisi iki taraflıdır. Erken dönem belirtileri çok siliktir.
Kötü Huylu Teratom

Kötü Huylu Teratom

Diğer bir deyişle olgunlaşmamış teratomlar olarak bilinen bu kistler grade 1, 2 veya 3 olarak sınıflandırılırlar. Bu tümörlerin içi sıklıkla doludur, ara­da kistik alanlar içerebilir ve patolojik olarak olgunlaşmamış veya embriyonik görünen doku içerir.
Struma ovarii - yumurtalık kisti

Struma ovarii - yumurtalık kisti

Struma Ovarii Nedir ve Neden oluşur? Struma ovarii tiroid dokusunun diğer elemanlardan fazla geliştiği ve baskın doku olduğu bir teratomdur. Yumurtalıkta tiroid dokusunun tümör benzeri büyümesidir, %2-3'ü tek taraflıdır ve çapları 10 cm'den azdır
İyi huylu kistik teratom - yumurtalık tümörü

İyi huylu kistik teratom - yumurtalık tümörü

İyi huylu kistik teratom yumurtalığın germ hücrelerinden gelişen yavaş büyüyen bir tümördür. Teratomun boyutları birkaç milimetreden 25 cm çapa ka­dar değişebilir. Çoğu teratom 10 cm'den küçüktür ve tek taraflı gelişir.